To prosta instrukcja obsługi narzędzia, które pozwoli Ci przeliczać ilość olejków eterycznych w oleju bazowym w zależności od Twoich potrzeb. Narzędzie to jest przyjazne w użyciu i oferuje trzy rodzaje obliczeń, które możesz wykonać. Poniżej znajdziesz kroki do przeprowadzenia każdego z nich:

Kroki Ogólne:

  1. Poniżej zobaczysz trzy pola i przycisk “Oblicz”. Pola to: “Olejek Eteryczny (ml)”, “Olej Bazowy (ml)” i “Stężenie Olejku Eterycznego (%)”. Możesz wybrać dowolnie dwa pola, które chcesz wypełnić, a trzecie pole zostanie obliczone automatycznie.

Przeliczanie Oleju Bazowego:

  1. Wprowadź ilość olejku eterycznego (w mililitrach) w polu “Olejek Eteryczny (ml)”.
  2. Wprowadź ilość oleju bazowego (w mililitrach) w polu “Olej Bazowy (ml)”.
  3. Kliknij przycisk “Oblicz”.
  4. W polu “Stężenie Olejku Eterycznego (%)” pojawi się wynik obliczenia, czyli stężenie olejku eterycznego w oleju bazowym.

Przeliczanie Ilości Olejku Eterycznego:

  1. Wprowadź ilość oleju bazowego (w mililitrach) w polu “Olej Bazowy (ml)”.
  2. Wprowadź żądane stężenie olejku eterycznego (w procentach) w polu “Stężenie Olejku Eterycznego (%)”.
  3. Kliknij przycisk “Oblicz”.
  4. W polu “Olejek Eteryczny (ml)” pojawi się wynik obliczenia, czyli ilość olejku eterycznego potrzebnego do uzyskania żądanego stężenia w danym oleju bazowym.

Przeliczanie Stężenia Olejku Eterycznego:

  1. Wprowadź ilość olejku eterycznego (w mililitrach) w polu “Olejek Eteryczny (ml)”.
  2. Wprowadź ilość oleju bazowego (w mililitrach) w polu “Olej Bazowy (ml)”.
  3. Kliknij przycisk “Oblicz”.
  4. W polu “Stężenie Olejku Eterycznego (%)” pojawi się wynik obliczenia, czyli stężenie olejku eterycznego w danym oleju bazowym.

Wynik:

  • Wynik obliczeń pojawi się w zielonym polu “Wynik”, które jest pogrubione, aby się wyróżnić.
  • Wynik będzie prezentowany w zależności od rodzaju przeliczenia, które wybrałeś.

Ciesz się korzystaniem z tego narzędzia do przeliczania ilości olejków eterycznych w oleju bazowym! Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, śmiało pytaj.

Kalkulator Olejków Eterycznych

Kalkulator Olejków Eterycznych

Wypełnij dowolne dwa pola: