ZASADY I TRYB WYKONYWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO KONSUMENTOWI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu otrzymaniu przesyłki przez Klienta.

3. Klient może odstąpić od umowy, wysyłając Sprzedającemu w terminie przewidzianym w paragrafach powyższych oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na Formularzu Zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na dole strony.

4. Klient może przesłać Sprzedawcy powyższe oświadczenie zarówno na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na adres: kontakt@aromalab.pl

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku Produktów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Klient powinien odesłać Sprzedawcy produkt na adres AromaLab ul. Puławska 38/lok.35, 02-512 Warszawa

9. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach poprzednich, Umowę Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.

10. W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.