Nie wszystko co pachnie i jest w buteleczce jest olejkiem eterycznym. Są to substancje powstające ze ściśle określonych surowców i ściśle określonymi metodami. Najlepiej definiują to standardy ISO.

Definicja olejków eterycznych zgodna z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) znajduje się w normie ISO 9235:2013 – “Aromatyczne naturalne surowce — Terminologia”. Według tej normy olejki eteryczne są definiowane jako:

“Produkty uzyskane z surowców roślinnych poprzez destylację z parą wodną, mechaniczne wyciskanie lub suchą destylację. Są to mieszaniny lotnych związków organicznych o różnych właściwościach chemicznych i zapachowych, które odzwierciedlają aromat rośliny, z której pochodzą.”

Ta definicja podkreśla trzy kluczowe aspekty olejków eterycznych:

  1. Pochodzenie roślinne: Olejki eteryczne są wyłącznie pozyskiwane z surowców roślinnych.
  2. Metoda ekstrakcji: Olejki mogą być uzyskiwane poprzez destylację z parą wodną, mechaniczne wyciskanie (np. tłoczenie skórek owoców cytrusowych) lub suchą destylację.
  3. Skład chemiczny: Olejki eteryczne to mieszaniny lotnych związków organicznych, które mają charakterystyczny zapach i właściwości chemiczne, odpowiadające surowcowi roślinnemu, z którego zostały pozyskane.

Norma ISO 9235:2013 precyzuje również, że olejki eteryczne powinny być naturalne, co oznacza, że nie mogą zawierać syntetycznych dodatków ani modyfikacji chemicznych po procesie ekstrakcji.